angwebsite

Praktijkinformatie

 • Praktijk informatie

  Praktijk informatie

  01-Jan-2016
  Angela Rozema
  0

  Openingstijden
  Dinsdag: 09.30 tot 18.00
  Woensdag: 09.30 tot 14.00
  De andere dagen en tijden worden gebruikt om cursussen te geven; kijk ook eens bij het cursusaanbod of op
  www.sensorylabacademy.nl

   

  Telefonische bereikbaarheid
  De praktijk is bereikbaar op bovengenoemde dagen op 06-52007644; ook via app en sms.
  Het kan zijn dat uw telefoontje tijdens de openingsuren van de praktijk toch beantwoord wordt door het antwoordapparaat omdat er behandelingen gegeven worden. Mijn voorkeur heeft dan ook de communicatie via mail of app. Is er toch iets wat besproken moet worden, spreek dan u alstublieft uw naam, uw telefoonnummer en een eventuele boodschap in. U wordt z.s.m. teruggebeld. U kunt ook ‘s avonds en in het weekend een boodschap achterlaten.
  Het mailadres is: info@angelarozema.nl

   

  Afspraken verzetten of afzeggen
  Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij verhindering binnen 24 uur ben ik genoodzaakt 75% van het tarief in rekening te brengen bij u persoonlijk.

   

  Vergoeding zorgverzekeraar
  In de basisverzekering zijn 10 uur ergotherapie opgenomen. Een behandeling duurt gemiddeld 90 minuten. Angela Rozema, Oog voor Ontwikkeling heeft niet met elke zorgverzekering een contract. U bent zelf verantwoordelijk voor evt. declareren van zorgkosten. Bij de intake maken we samen een plan van aanpak en weet u hoeveel behandelingen waarschijnlijk nodig zijn voor uw hulpvraag.

  Tarieven  particulier 2023

  Tarief behandeling per 15 minuten                               € 22,50

  Tarief toeslag thuisbehandeling*                                   € 27,70

  *Het werkgebied beslaat de regio van ongeveer 20 km rondom Leeuwarden. Buiten deze regio reken  ik extra reistijd bovenop de toeslag thuisbehandeling.

       

  Overleg met de specialist, huisarts, schoolarts of de school
  Tijdens het behandeltraject wordt er gerapporteerd over de voortgang en vindt er multidisciplinair overleg plaats met de direct betrokkenen rondom de cliënt. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze rapportage en/of overleg, dan verzoek ik u dat tijdens de intake door te geven via het toestemmingsformulier.
  De praktijk handelt volgens de AVG- wetgeving en wet WGBO.

  Intake
  U ontvangt voorafgaand aan de eerste afspraak een intakeformulier met een verzoek om informatie over uw kind. Deze kunt u digitaal invullen of geprint mee te nemen naar de intake. In de eerste afspraak vind evt. ook de screening van de directe toegangelijkheid plaats (wanneer van toepassing), de verplichte identiteitscontrole en vraag ik u een toestemmingsformulier  in het kader van de AVG wetgeving en multidisciplinair overleg omtrent de behandeling te tekenen.

  BSN
  Ik ben verplicht uw BSN nummer te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs.

  AVG
  De praktijk houdt zich aan hetgeen is gesteld in de AVG wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw bezoek, hulpvraag, de vorming van een dossier en communicatie/rapportage met derden worden behandeld conform de in deze wetgeving geformuleerde regels. U kunt de privacy-verklaring vinden onder het kopje Privacy. Een uitgebreid Privacy-reglement is ter inzage beschikbaar op de praktijk.
  U hebt recht op inzage van het zorgdossier. Een kopie kan ten alle tijden worden opgevraagd. Van de patiënt wordt tevens verwacht zoveel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en adviezen op te volgen.

  Verantwoordelijkheid voor uw eigendommen
  De praktijk is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

  0,-
  buy now
 • sfeerfoto
angwebsite

Neem contact op
Angela Rozema- van Koeveringe  |  Heerestraat 13, 8911 LC Leeuwarden  |  +31 (0)6 52 00 76 44  |  info@angelarozema.nl